Category: El preu de la Salut

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: ENTRE LA RETÒRICA SOCIAL LIBERAL I LA DEMOCRÀCIA SANITÀRIA INTEGRAL.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: ENTRE LA RETÒRICA SOCIAL LIBERAL I LA DEMOCRÀCIA SANITÀRIA INTEGRAL.

CARLES MUNTANER | CLARA JUANDÓ El sistema sanitari català actual es desenvolupa, suposadament, sobre un eix principal: el pacient. Malgrat lʼetapa de canvi i crisi en els contextos econòmic, polític i cultural que estem vivint en...

EVOLUCIÓ DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT CUBÀ

TANIA LIZZ AGUILAR | SÍLVIA MARTÍNEZ | FRANCISCO ROJAS | PASTOR CASTELL-FLORIT El context nacional Els fets assoleixen dimensió històrica quan sʼanalitzen en el seu context.1 En aquest treball, el context adquireix rellevància, perquè sʼhi examina un procés que sʼorigina i...

EL SISTEMA DE SALUT DEL CANADÀ: TRENTA ANYS DE MEDICINA PRIVADA IL·LEGAL.

EL SISTEMA DE SALUT DEL CANADÀ: TRENTA ANYS DE MEDICINA PRIVADA IL·LEGAL.

CARLES MUNTANER | RITIKA GOEL | MARÍA E. PÁEZ En els darrers anys, el sistema de salut dels canadencs està patint nombrosos atacs: en els mitjans de comunicació nord-americans, es fan declaracions enganyoses tipus «el Canadà posa un...

LA SALUT,  UNA QÜESTIÓ  DE CLASSE I GÈNERE.

LA SALUT, UNA QÜESTIÓ DE CLASSE I GÈNERE.

  PAULA MOREY | ISA GARNIKA   Diagnosi de partida: interessos irreconciliables   La salut és igual per a tothom? Tothom és igual davant del sistema sanitari i els serveis socials? Com a dones treballadores dels...

EPÍLEG

EPÍLEG

  ISABEL VALLET   El preu de la salut és la mesura de com de profundes són les arrels de la concepció mercantilista, no únicament de la sanitat, sinó també de la salut i...

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: ENTRE LA RETÒRICA SOCIAL LIBERAL I LA DEMOCRÀCIA SANITÀRIA INTEGRAL

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: ENTRE LA RETÒRICA SOCIAL LIBERAL I LA DEMOCRÀCIA SANITÀRIA INTEGRAL

CARLES MUNTANER | CLARA JUANDÓ   El sistema sanitari català actual es desenvolupa, suposadament, sobre un eix principal: el pacient. Malgrat lʼetapa de canvi i crisi en els contextos econòmic, polític i cultural que estem vivint...