Category: Publicacions

Reptes per a l’articulació d’una resposta feminista

Reptes per a l’articulació d’una resposta feminista

Laia Estrada La situació de les dones abans de la crisi del 2008 Un punt de partida desolador Per tal de realitzar una anàlisi de la situació de les dones just abans que es...

Cultura i gestió comunitària. Públic significa “de la comunitat”, no “del govern”

Cultura i gestió comunitària. Públic significa “de la comunitat”, no “del govern”

Helena Ojeda i Xavier Urbano Actualment, la ciutat de Barcelona està sent un camp d’experimentació brutal per a noves pràctiques de gestió i intervenció en diferents àmbits socials. Projectes com els de Can Batlló,...

Amb la fusta que tenim, el foc ha de cremar (sobre les xarxes de solidaritat i de suport mutu)

Amb la fusta que tenim, el foc ha de cremar (sobre les xarxes de solidaritat i de suport mutu)

Alex Lòpez A la vora del Volga Volòdia va nàixer en una ciutat a prop del riu Volga. Era, segons el seu mestre, un bon estudiant, sempre net i estudiós, i primer en totes...

La solidaritat com a eina de lluita social

La solidaritat com a eina de lluita social

Ester Quintana Fa temps, algú una vegada em va explicar que entre dues persones que no es coneixen de res hi ha una connexió. Vaig investigar, i és ben bé així. Es coneix amb...

Municipalisme: propostes per a la ruptura*

Municipalisme: propostes per a la ruptura*

Anna Gabriel i Joan Teran Municipalisme: Orígens, canvis i continuïtats «Ya no podemos permitirnos recoger del pasado lo que era bueno y denominarlo sencillamente nuestra herencia. Despreciar lo malo y considerarlo simplemente como un peso muerto...

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: ENTRE LA RETÒRICA SOCIAL LIBERAL I LA DEMOCRÀCIA SANITÀRIA INTEGRAL.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: ENTRE LA RETÒRICA SOCIAL LIBERAL I LA DEMOCRÀCIA SANITÀRIA INTEGRAL.

CARLES MUNTANER | CLARA JUANDÓ El sistema sanitari català actual es desenvolupa, suposadament, sobre un eix principal: el pacient. Malgrat lʼetapa de canvi i crisi en els contextos econòmic, polític i cultural que estem vivint en...

EVOLUCIÓ DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT CUBÀ

TANIA LIZZ AGUILAR | SÍLVIA MARTÍNEZ | FRANCISCO ROJAS | PASTOR CASTELL-FLORIT El context nacional Els fets assoleixen dimensió històrica quan sʼanalitzen en el seu context.1 En aquest treball, el context adquireix rellevància, perquè sʼhi examina un procés que sʼorigina i...

EL SISTEMA DE SALUT DEL CANADÀ: TRENTA ANYS DE MEDICINA PRIVADA IL·LEGAL.

EL SISTEMA DE SALUT DEL CANADÀ: TRENTA ANYS DE MEDICINA PRIVADA IL·LEGAL.

CARLES MUNTANER | RITIKA GOEL | MARÍA E. PÁEZ En els darrers anys, el sistema de salut dels canadencs està patint nombrosos atacs: en els mitjans de comunicació nord-americans, es fan declaracions enganyoses tipus «el Canadà posa un...

LA SALUT,  UNA QÜESTIÓ  DE CLASSE I GÈNERE.

LA SALUT, UNA QÜESTIÓ DE CLASSE I GÈNERE.

  PAULA MOREY | ISA GARNIKA   Diagnosi de partida: interessos irreconciliables   La salut és igual per a tothom? Tothom és igual davant del sistema sanitari i els serveis socials? Com a dones treballadores dels...