“El maig del 68 va confirmar-nos que hi havia espai per a una esquerra radical”

You may also like...