El preu de la salut.

El preu de la Salut. Interessos Classe i model sanitari és una obra col·lectiva que aborda la correlació entre la desigualtat de classe i l’estat de salut i alhora proposa la defensa d’un sistema sanitari de propietat i provisió públic, universal i de qualitat.

You may also like...