“La mercantilització de l’ensenyament no és una simple elecció política, sinó una conseqüència “lògica” del model de funcionament de les nostres societats, de les relacions econòmiques i socials dominants”

  Montserrat Galcerán

Aquest article se suma als que ja hi ha del monogràfic que aquest mes la Fàbrica dediquem a reflexionar sobre les conseqüències del neoliberalisme en l'educació pública. L'autora critica un monogràfic del diari El País dedicat a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Thomas Muhr (University of Bristol) i Antoni Verger (UAB)

Antoni Verger i Planells

La globalització neoliberal està incidint sobre el món de l'educació. L'article descriu els efectes que l’Acord General de Comerç de Serveis de l’OMC podria tenir en els sistemes educatius d'arreu del planeta, els actors que es beneficien de la mercantilització de l'educació promoguda per l'OMC i dóna veu als que s'oposen a aquest nou escenari educatiu.

  La Fàbrica 

Blanca Palmada, comissionada per a Universitats i Recerca, deia fa poc "tot allò que un empresari aplicaria a la seva empresa, cal aplicar-ho a la universitat" . Aquesta afirmació no deixa lloc a gaires matisos. La universitat és, avui, un nou laboratori dels assaigs neoliberals. La intromissió del neoliberalisme en la gestió, planificació i desenvolupament dels sistemes educatius no és quelcom exclusiu del nostre país. És la tònica dominant en la majoria de països del món. I el monogràfic que us presentem l'hem elaborat per analitzar-ho.