‘No es pot aïllar la revolta egipcia d’anys de lluita dels treballadors a Egipte, o de la Intifada’

You may also like...