Author: Antoni soy

El mite dels robots

S’ha posat de moda dir, especialment als EUA, que l’automatització produirà un atur massiu en el proper futur, que donarà lloc a canvis importants en les característiques del treball i en les relacions socials....

Deutes i austeritats

Tractem de deutes i austeritats, en plural, perquè cal diferenciar, ja que és radicalment diferent el que passa a l’àmbit privat (empresarial, personal o familiar), microeconòmic, en economia, del que passa a l’àmbit públic...