Author: Juan Torres López

Pinochet, molt pitjor que un simple dictador:el 1er governant que posà en pràctica el neoliberalisme

Pinochet, molt pitjor que un simple dictador:el 1er governant que posà en pràctica el neoliberalisme

Juan Torres López Article on l’autor ens mostra la pràctica neoliberal que va dur a terme Pinchet a Xile.