Author: Laura Pabón

Incorporació del neoliberalisme a la sanitat pública catalana

Incorporació del neoliberalisme a la sanitat pública catalana

Júlia Crusat i Laura Pabón   Sentim a dir sovint que les retallades són necessàries i que no hi ha altre remei. Fins i tot aquells que les desaproven poden pensar que el Govern...

Incorporació del neoliberalisme a la sanitat pública catalana

Incorporació del neoliberalisme a la sanitat pública catalana

Júlia Crusat i Laura Pabón   Sentim a dir sovint que les retallades són necessàries i que no hi ha altre remei. Fins i tot aquells que les desaproven poden pensar que el Govern...

ANÀLISI DEL MODEL D’INICIATIVA DE FINANÇAMENT PRIVAT (MODEL ALZIRA) I DEL MODEL DE SALUT CATALÀ

ANÀLISI DEL MODEL D’INICIATIVA DE FINANÇAMENT PRIVAT (MODEL ALZIRA) I DEL MODEL DE SALUT CATALÀ

  LAURA PABÓN Introducció     En aquest capítol volem fer una breu descripció de dos models sanitaris que funcionen als Països Catalans i que estan portant la sanitat pública al col·lapse, a més...