Category: Economia

El mite dels robots

S’ha posat de moda dir, especialment als EUA, que l’automatització produirà un atur massiu en el proper futur, que donarà lloc a canvis importants en les característiques del treball i en les relacions socials....

Els beneficis de la financerització

La financerització del capitalisme està marcada per l’augment sostingut dels beneficis financers. Als Estats Units, com a proporció dels guanys totals, els beneficis financers van augmentar enormement des de la dècada dels anys vuitanta...