Category: General

PROCÉS CONSTITUENT I DRET A LA SALUT: ALGUNES PROPOSTES DE REGULACIÓ DEL DRET A LA SALUT PER A UNA NOVA CONSTITUCIÓ

PROCÉS CONSTITUENT I DRET A LA SALUT: ALGUNES PROPOSTES DE REGULACIÓ DEL DRET A LA SALUT PER A UNA NOVA CONSTITUCIÓ

ALBERT NOGUERA Introducció   Actualment, ens trobem en una situació en què lʼestat liberal ha trencat el doble vincle que havia establert amb la societat i sobre el qual havia fonamentat la seva legitimitat...

EL PAPER DELS HOSPITALS DAVANT DE LES RETALLADES. QUIN PAPER HAN DE TENIR EN LA SANITAT PÚBLICA QUE VOLEM?

EL PAPER DELS HOSPITALS DAVANT DE LES RETALLADES. QUIN PAPER HAN DE TENIR EN LA SANITAT PÚBLICA QUE VOLEM?

  XAVIER LLEONART La sanitat pública catalana és a lʼull de lʼhuracà. En moments de crisi econòmica, per resoldre les penúries econòmiques del país és temptador retallar un departament que es «menja» un terç...

ATENCIÓ PRIMÀRIA

ATENCIÓ PRIMÀRIA

ELENA MONTSERRATE D’on venim?   Creiem que és important que abans de fer una anàlisi dels serveis d’Atenció Primària de Salut (APS) que avui coneixem, i d’intentar donar algunes alternatives al seu funcionament, en...

REFLEXIONS

REFLEXIONS

  MARÍA JOSÉ LECHA   Moltes vegades, en diferents xerrades i amb diferents companyes, hem sentit dir que el sistema sanitari català (i espanyol) estava considerat com un dels millors del món, encara que...

EVOLUCIÓ DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT CUBÀ

TANIA LIZZ AGUILAR | SÍLVIA MARTÍNEZ | FRANCISCO ROJAS | PASTOR CASTELL-FLORIT   El context nacional   Els fets assoleixen dimensió històrica quan sʼanalitzen en el seu context.1 En aquest treball, el context adquireix rellevància, perquè sʼhi examina un procés que...

EL SISTEMA DE SALUT  DEL CANADÀ: TRENTA ANYS DE MEDICINA PRIVADA IL·LEGAL

EL SISTEMA DE SALUT DEL CANADÀ: TRENTA ANYS DE MEDICINA PRIVADA IL·LEGAL

  CARLES MUNTANER | RITIKA GOEL | MARÍA E. PÁEZ   En els darrers anys, el sistema de salut dels canadencs està patint nombrosos atacs: en els mitjans de comunicació nord-americans, es fan declaracions enganyoses tipus «el Canadà...

ANÀLISI DEL MODEL D’INICIATIVA DE FINANÇAMENT PRIVAT (MODEL ALZIRA) I DEL MODEL DE SALUT CATALÀ

ANÀLISI DEL MODEL D’INICIATIVA DE FINANÇAMENT PRIVAT (MODEL ALZIRA) I DEL MODEL DE SALUT CATALÀ

  LAURA PABÓN Introducció     En aquest capítol volem fer una breu descripció de dos models sanitaris que funcionen als Països Catalans i que estan portant la sanitat pública al col·lapse, a més...

L’ERA DEL CONSENS

L’ERA DEL CONSENS

  ABEL CALDERA   Des del final dels anys 80 i fins al final dels 2000, als Països Catalans hi va haver un consens absolut entre els partits polítics i el poder econòmic a...