“El català ha sobreviscut gràcies a la gent, a la gent corrent, a les classes populars”

You may also like...