“El Tractat de Lisboa amaga les referències neoliberals sense abandonar la voluntat privatitzadora”

You may also like...