“La baixada del salari és la causa real de la crisi”

Ivan Gordillo

Ivan Gordillo

Membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa i co-autor de Sobiranies: una proposta contra el capitalisme.

You may also like...