‘Les intervencions occidentals a l’Orient mitjà han augmentat les matances i misèria’

You may also like...