“Un habitatge digne requereix un procés continuat, pacient i auto reflexiu de mobilització social.”

You may also like...